Αίθουσα εκδηλώσεων στο Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λαμιέων