Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων

Προβολή 4951 - 4975 από 4975
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/06/2022
Π.χ., 21/06/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
6 25 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 07/02/2012 περισσότερα
6 31 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 07/02/2012 περισσότερα
6 26 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 07/02/2012 περισσότερα
5 21 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:"ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ" Τρί, 31/01/2012 περισσότερα
5 22 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ... Τρί, 31/01/2012 περισσότερα
5 18 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 31/01/2012 περισσότερα
5 19 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 31/01/2012 περισσότερα
5 20 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ... Τρί, 31/01/2012 περισσότερα
4 16 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ... Τρί, 24/01/2012 περισσότερα
4 17 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Τρί, 24/01/2012 περισσότερα
4 14 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 24/01/2012 περισσότερα
4 15 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 24/01/2012 περισσότερα
3 11 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 17/01/2012 περισσότερα
3 12 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 17/01/2012 περισσότερα
3 13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Τρί, 17/01/2012 περισσότερα
3 10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρί, 17/01/2012 περισσότερα
2 7 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 10/01/2012 περισσότερα
2 8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τρί, 10/01/2012 περισσότερα
2 9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τρί, 10/01/2012 περισσότερα
1 5 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων συνολικού Προϋπολογισμού μέχρι το... Τρί, 03/01/2012 περισσότερα
1 6 Αποδοχή ή μη δωρεάς Τρί, 03/01/2012 περισσότερα
1 1 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας Τρί, 03/01/2012 περισσότερα
1 2 Δεσμεύσεις πιστώσεων Τρί, 03/01/2012 περισσότερα
1 3 Παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (ήπιας μορφής) Τρί, 03/01/2012 περισσότερα
1 4 Εκ νέου 2η διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ » Τρί, 03/01/2012 περισσότερα

Σελίδες