Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης έτους 2012

Προβολή 1 - 30 από 67
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
16 370 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Τ.Ε.Ι. , ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 371 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 7.000,00 € ΑΠΟ ΚΕΔΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ... Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 372 ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 373 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΙ... Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 374 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 375 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 376 ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΜΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 377 ΑΙΤΗΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚ. ΤΑΞΕΩΝ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 378 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ... Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 379 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 380 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 171/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 381 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΝΤΑ (5) ΑΤΟΜΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 382 ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΣΑΛΤΑΚΗ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 383 ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΓΕΜΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 384 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΤΟΣΙΕΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 385 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΥΛΟΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 386 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 387 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 388 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 389 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Ή ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ... Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 390 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 391 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α... Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 392 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Β... Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 393 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 41 Ν. 1249/82 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 394 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ... Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 395 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ... Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 396 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 1590/86 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 397 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν. 1579/85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 398 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ... Τετ, 03/10/2012 περισσότερα
16 399 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΠΗ Τετ, 03/10/2012 περισσότερα

Σελίδες