Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης έτους 2012

Προβολή 1 - 30 από 71
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
7 262 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Τ.Δ.... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 261 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 260 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 259 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 258 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 257 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π. ΚΑΙ 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 256 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 255 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ " Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 254 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ Ε.Α.Κ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 253 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 252 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 251 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 250 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΔ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ " Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 249 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 248 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΔ ΛΥΓΑΡΙΑΣ " Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 247 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ " Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 246 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΤΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 245 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 243 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΘΚΗΤΙΚΩΝ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 242 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 241 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 17-19 Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 240 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ (ΔΑΒΑΚΗ - ΡΑΓΚΑΒΗ) ΜΕ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 239 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ -... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 238 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 05-04-2012 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 237 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ" Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 236 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ , Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΟΥ Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 235 ΕΓΚΡΙΣΗ... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 234 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ" του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (... Δευ, 28/05/2012 περισσότερα
7 233 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Δευ, 28/05/2012 περισσότερα

Σελίδες