Τοπικά Συμβούλια: Λίστα αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης έτους 2012

Προβολή 1 - 25 από 25
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
13 173 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (POPA OLGA-LOREDANA ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 184 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 168 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΣΑΝΙΛΗΣ Π.) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 179 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ( DERVISAHJ DRITA ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 174 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 185 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( DERVISHAJ DRITA) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 169 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ( ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Π.) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 180 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ( ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 164 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΖΑΣΗΣ Ι.) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 175 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΦΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 186 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 170 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 181 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 165 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΑΞΩΝΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε.) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 176 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε. ΤΕΛΩΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 187 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 171 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 182 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ( ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 166 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΝΕΡΟΛΗ Σ.) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 177 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Β & ΣΙΑ Ε.Ε. ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 188 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ( ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 172 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗΣ ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 183 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 167 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗΣ Σ.) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα
13 178 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ( Ι. ΚΑΜΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ) Παρ, 19/10/2012 περισσότερα