Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Λίστα αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης έτους 2012

Προβολή 1 - 11 από 11
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
3 31 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 30 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Κ. ΒΛΑΧΟΥ (ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 81-83... Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 29 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.22057/9-6-2005 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 28 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.7271/04-02-2011 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 27 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.5270/15-02-2006 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 26 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 29022/26-6-08 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 25 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.17578/12-05-2005 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 24 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ , ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.49905/14-12-2004 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 23 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.46693/17-11-03 ΆΔΕΙΑΣ ΊΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 22 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.26228/5-6-07 ΆΔΕΙΑΣ ΊΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα
3 21 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 6/12 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 634/2003 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ... Πέμ, 16/02/2012 περισσότερα