Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 35ης συνεδρίασης έτους 2012

Προβολή 1 - 11 από 11
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
35 258 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΥΤΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ -... Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
35 259 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
35 260 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
35 261 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
35 262 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ... Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
35 263 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ... Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
35 264 ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
35 265 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
35 266 ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
35 267 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 124/12 & 165/12 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Παρ, 24/08/2012 περισσότερα
35 268 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ... Παρ, 24/08/2012 περισσότερα