Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 48ης συνεδρίασης έτους 2012

Προβολή 1 - 9 από 9
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
48 387 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 27/11/2012 περισσότερα
48 388 ΔΕΣΕΜΥΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 27/11/2012 περισσότερα
48 383 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 359/2012 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ... Τρί, 27/11/2012 περισσότερα
48 389 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 27/11/2012 περισσότερα
48 384 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ Τρί, 27/11/2012 περισσότερα
48 390 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ Τρί, 27/11/2012 περισσότερα
48 385 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 27/11/2012 περισσότερα
48 391 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ... Τρί, 27/11/2012 περισσότερα
48 386 ΔΕΣΜΕΥΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 27/11/2012 περισσότερα