Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 30 από 50
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
5 72 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 88 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΤΑΣ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 53 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΟ.Δ.Λ. Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 67 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ.Λ. - ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 83 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 47 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΕΙ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 62 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 78 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΚΡΙΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Α.Ε. Ν. ΚΡΙΚΕΛΟΥ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 94 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΤΑΜΑΡΙΩΝ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 59 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 73 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 89 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 54 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 68 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 84 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΙΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 48 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΛΗΡΟΤΟΤΗΜΑΤΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 63 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 79 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 95 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 74 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 90 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΥΠΑΤΗΣ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 51/2012) Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 55 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 69 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 85 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΔΑΠ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 49 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΗ.Π.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 64 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 80 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 44 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 519/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΦΟΔΣΑ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 75 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 91 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΗΣ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα

Σελίδες