Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 30 από 50
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
5 61 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 62 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 63 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 64 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 65 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 66 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 67 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ.Λ. - ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 68 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 69 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 70 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 71 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 72 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 73 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 74 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 75 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 76 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 77 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 78 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΚΡΙΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Α.Ε. Ν. ΚΡΙΚΕΛΟΥ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 79 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 80 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 81 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 82 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 83 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 84 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΙΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 85 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΔΑΠ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 86 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ- ΒΟΗΘΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛ/ΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ... Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 87 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 88 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΤΑΣ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 89 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ΄ Παρ, 22/02/2013 περισσότερα
5 90 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΥΠΑΤΗΣ΄ (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 51/2012) Παρ, 22/02/2013 περισσότερα

Σελίδες