Τοπικά Συμβούλια: Λίστα αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 23 από 23
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
7 101 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 102 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 103 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΚΕΠΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 104 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 105 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 106 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 107 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (MANOILA VIORICA ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 108 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (MΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 109 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 110 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΥΡΙΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 111 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Γ. ΚΑΚΑΒΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 112 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (BORISLAVOVA AKSENIYA ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 113 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 114 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΣΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 115 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 116 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 117 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Γ. ΚΑΚΑΒΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 118 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (BORISLAVOVA AKSENIYA ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 119 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 120 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΤΣΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 121 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 122 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα
7 123 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΥΡΙΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ) Τετ, 05/06/2013 περισσότερα