Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Λίστα αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 9 από 9
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
1 4 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΠΟΥΤΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗ) Πέμ, 14/02/2013 περισσότερα
1 5 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗς ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ζ. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.) Πέμ, 14/02/2013 περισσότερα
1 6 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.58382/24-07-2012 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-... Πέμ, 14/02/2013 περισσότερα
1 1 ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Π.Ζ. Πέμ, 14/02/2013 περισσότερα
1 7 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.43042/4-10-2007 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», Πέμ, 14/02/2013 περισσότερα
1 2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Πέμ, 14/02/2013 περισσότερα
1 8 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.52674/28-11-2007 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Πέμ, 14/02/2013 περισσότερα
1 3 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΟΤΟΡΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ) Πέμ, 14/02/2013 περισσότερα
1 9 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.60954/09-10-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, Πέμ, 14/02/2013 περισσότερα