Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Λίστα αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 9 από 9
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
2 14 ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ MINI BUS ΄ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ... Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 15 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 10 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 16 ΠΕΡΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.76749/23-10-2012 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 17 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.6182/5-2-2010 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 18 ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.70820/27-09-2012 ΆΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ... Παρ, 15/03/2013 περισσότερα
2 13 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ Παρ, 15/03/2013 περισσότερα