Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 9 από 9
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
12 80 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 09/04/2013 περισσότερα
12 86 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 09/04/2013 περισσότερα
12 81 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 09/04/2013 περισσότερα
12 87 ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ κ. ΤΣΑΚΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Τρί, 09/04/2013 περισσότερα
12 82 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ... Τρί, 09/04/2013 περισσότερα
12 83 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ... Τρί, 09/04/2013 περισσότερα
12 84 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ.... Τρί, 09/04/2013 περισσότερα
12 79 ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ Τρί, 09/04/2013 περισσότερα
12 85 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Τρί, 09/04/2013 περισσότερα