Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 23 από 23
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
14 95 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 63/2013 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΉ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 96 ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 97 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 98 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 99 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν1 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ... Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 100 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν2 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ... Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 101 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν3 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 102 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν4 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 103 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν5 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 104 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν6 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 105 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν7 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 106 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν8 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 107 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν9 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 108 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν10 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 109 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν11 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 110 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν12 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 111 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν13 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 112 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν14 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 113 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ν15 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 114 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 115 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 116 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ... Τρί, 23/04/2013 περισσότερα
14 117 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Τρί, 23/04/2013 περισσότερα