Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 23ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 12 από 12
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
23 202 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
23 208 ΚΑΤΑΡTΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
23 203 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
23 209 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου, 3ου, 4ου. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΈΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
23 204 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 170/2013 ΑΠΟΦ. Ο.Ε.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ... Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
23 210 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ... Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
23 205 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 172/2013 ΑΠΟΦ. Ο.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ... Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
23 200 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
23 211 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ... Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
23 206 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ... Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
23 201 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 25/06/2013 περισσότερα
23 207 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΄ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... Τρί, 25/06/2013 περισσότερα