Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης έτους 2013

Προβολή 1 - 10 από 10
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
9 58 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 19/03/2013 περισσότερα
9 53 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Τ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Τρί, 19/03/2013 περισσότερα
9 59 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ... Τρί, 19/03/2013 περισσότερα
9 54 ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ Τρί, 19/03/2013 περισσότερα
9 60 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ... Τρί, 19/03/2013 περισσότερα
9 55 ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ Τρί, 19/03/2013 περισσότερα
9 61 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΑΚΙΝΉΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜ. ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΟΥ... Τρί, 19/03/2013 περισσότερα
9 56 ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ Τρί, 19/03/2013 περισσότερα
9 62 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ Τρί, 19/03/2013 περισσότερα
9 57 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 19/03/2013 περισσότερα