Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης έτους 2015

Προβολή 1 - 25 από 25
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
9 238 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ... Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 254 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΟΥΛΙΑΡΑ Γ.΄ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 233 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 249 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ... Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 244 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4182/2013, 4261/2014 ΓΙΑ ΤΑ... Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 239 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 255 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ... Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 234 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 250 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 245 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 240 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ... Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 256 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 5ο-7ο-11ο-8ο-22ο... Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 235 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦοΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 251 ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 246 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 241 ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 257 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 236 Ν. 4321/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ α΄ ΚΑΙ β΄ ΒΑΘΜΟΥ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 252 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ΄ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 247 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ξ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. - ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ... Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 242 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 74/2014 ΑΔΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 237 Ν. 4321/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ α΄ ΚΑΙ β΄ ΒΑΘΜΟΥ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 253 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 248 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ΄ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα
9 243 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Τετ, 27/05/2015 περισσότερα