Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης έτους 2016

Προβολή 1 - 30 από 71
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
10 276 ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21.899,23... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 277 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 278 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 279 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 280 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 281 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 282 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΚ ΜΕΞΙΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 283 ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 3 (ΠΕΟ) Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 284 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 285 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 286 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 411/2015 ΑΔΣ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 287 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 288 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ IΟΥΛΙΟ 2016 Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 289 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 290 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 291 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 292 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 293 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΚ ΥΠΑΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ ¨ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗ΄ ΤΗΝ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 294 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΥΑΛ & ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 295 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 296 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 297 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 298 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 299 ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΤΖΟΥΒΑΡΑ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 300 ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΑΤΩΝ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 301 ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 302 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 303 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 304 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 305 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΑΛΩΤΑΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα

Σελίδες