Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης έτους 2016

Προβολή 1 - 30 από 71
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
10 327 ΈΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ«ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ) Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 343 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 279 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 295 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 311 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 322 ΕΓΚΡΙΣΗ 6ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 338 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 290 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 306 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5*5 ΣΤΟ Δ.Δ.ΣΤΑΥΡΟΥ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 333 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ – Π.Π.». Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 285 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 301 ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 317 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 328 ΕΓΚΡΙΣΗ 6ΟΥ Α.Π.Ε ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ) Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 344 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 280 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 296 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 312 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 323 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ & Κ.Χ.΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 339 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 291 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 307 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 334 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ Δ.Λ.΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 286 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 411/2015 ΑΔΣ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 302 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 318 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 329 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ... Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 345 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 281 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα
10 297 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄ Τετ, 29/06/2016 περισσότερα

Σελίδες