Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 24ης συνεδρίασης έτους 2016

Προβολή 1 - 18 από 18
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
24 666 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 665 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄. Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 664 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΓΟΥ ΄ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ΄. Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 663 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΝΤΖΗ΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 662 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄. Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 661 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΝΤΖΗ΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ. Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 660 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ... Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 659 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ... Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 658 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ» Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 657 ΧΟΡΗΓΗΣΗ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» , ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 656 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 655 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 654 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 653 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡ. 1/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΚ ΡΟΔΙΤΣΑΣ, 2/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ... Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 652 ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ... Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 651 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 650 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Παρ, 30/12/2016 περισσότερα
24 649 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Παρ, 30/12/2016 περισσότερα