Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 3ης συνεδρίασης έτους 2016

Προβολή 1 - 7 από 7
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
3 93 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΟΣΟΥ 12.241,61 € ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ... Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
3 94 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ. Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
3 95 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤοΣΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ... Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
3 96 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2ΜΗΝΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή... Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
3 97 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΘΙΩΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ... Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
3 98 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ Τετ, 24/02/2016 περισσότερα
3 99 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τετ, 24/02/2016 περισσότερα