Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 8ης συνεδρίασης έτους 2016

Προβολή 1 - 30 από 50
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
8 274 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 273 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 272 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 271 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ Κ.Χ.΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 270 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 269 ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΤΕΛ-ΚΑΛΥΒΙΑ)ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 268 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ... Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 267 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ... Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 266 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 265 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ... Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 264 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΣΧΕΥΣΗΣ -... Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 263 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 262 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ... Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 261 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ... Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 260 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΔ ΜΕΞΙΑΤΩΝ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 259 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 258 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 257 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ –ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ... Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 256 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΙ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 255 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 254 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΤΗΣ ΤΚ Μ... Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 253 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 252 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 251 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ΄ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 250 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 249 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ,ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ... Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 248 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 247 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 246 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ,ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Τετ, 25/05/2016 περισσότερα
8 245 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΟΔΟY Τετ, 25/05/2016 περισσότερα

Σελίδες