Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης έτους 2016

Προβολή 1 - 13 από 13
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
4 44 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 429/2012, 305/2013, 485 & 486/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 43 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ... Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 42 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 41 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ Η ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 40 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2Η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 39 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 38 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 37 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 36 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 35 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 34 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 33 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 02/02/2016 περισσότερα
4 32 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΜΕ... Τρί, 02/02/2016 περισσότερα