Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 41ης συνεδρίασης έτους 2016

Προβολή 1 - 9 από 9
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
41 509 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
41 508 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ) Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
41 507 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
41 506 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Γ.... Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
41 505 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ... Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
41 504 ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 11/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ... Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
41 503 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ... Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
41 502 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τρί, 25/10/2016 περισσότερα
41 501 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 60927/21-10-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΑΔΑ : 76Ξ6ΩΛΚ-8ΓΨ) ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ... Τρί, 25/10/2016 περισσότερα