Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης έτους 2017

Προβολή 1 - 30 από 30
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
27 550 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ESCROW ACCOUNT)... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 551 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 552 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 553 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 490/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 651/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 554 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 555 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 556 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 557 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 558 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΤΑ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 559 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 560 ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. TEBA 2014-2020. Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 561 ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 562 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 563 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 564 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 565 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 566 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 567 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 569 ΠΕΡΙ ΑΡΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 570 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΣΙΑΣ (ΜΕΙΩΣΗ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ ΣΤΟ Ο.Τ 23... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 571 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ- ΑΠΕ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΄ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. 9ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 572 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 573 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 574 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ΄ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 575 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 576 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ΄ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 577 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ - Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 578 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ΄ Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 579 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
27 580 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΟΥΡΤΣΕΛΑ... Τετ, 20/12/2017 περισσότερα