Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 6ης συνεδρίασης έτους 2017

Προβολή 1 - 30 από 44
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
6 119 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ,ΣΤΟ ΔΛ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 120 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 121 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ . ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 122 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 123 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΛΟΓΩ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 124 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 15 ΤΟΝΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 125 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΠ.1Δ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 126 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (2 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ ΥΠΑΤΗΣ)... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 127 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΩΣΤΑΛΕΞΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 128 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 129 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 130 ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΙΕΚ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 131 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 132 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΛ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 133 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΛ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 134 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 135 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ITI EPIC 2017 Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 136 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ. Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 137 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 138 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 139 ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 140 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 141 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 142 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 143 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2017 ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 144 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 291/2016 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 145 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2017-2018. Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 146 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΄ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΛ΄ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 147 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ Δευ, 27/03/2017 περισσότερα
6 148 ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΚ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ... Δευ, 27/03/2017 περισσότερα

Σελίδες