Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 7ης συνεδρίασης έτους 2017

Προβολή 1 - 12 από 12
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
7 166 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΄ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 1964΄ Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
7 167 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΤΑ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ... Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
7 168 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ κ. ΡΟΥΛΙΑ Ι.... Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
7 169 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 27ου... Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
7 170 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
7 171 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
7 172 ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
7 173 ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ... Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
7 174 ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»», ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CYTOP Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ... Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
7 175 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
7 176 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ΄ Δευ, 10/04/2017 περισσότερα
7 177 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ΄ Δευ, 10/04/2017 περισσότερα