Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 43ης συνεδρίασης έτους 2017

Προβολή 1 - 17 από 17
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
43 535 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 534 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 533 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 532 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 531 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 530 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 529 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 528 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 527 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 526 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Δ.Σ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ... Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 525 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ... Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 524 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ... Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 523 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΑΤΑΤΑΓΡΑΦΗ... Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 522 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 521 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 292/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 520 ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 85/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ... Τρί, 10/10/2017 περισσότερα
43 519 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... Τρί, 10/10/2017 περισσότερα