Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 34ης συνεδρίασης έτους 2018

Προβολή 1 - 24 από 24
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςφθίνουσα ταξινόμηση Επιλογές
34 569 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 585 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 564 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓIΑ ΤΟ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 580 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 575 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 570 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:58359/5-12-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 586 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 565 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 581 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 576 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ - ΤΕΛΕΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Δ.Λ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 571 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ.ΤΟ.Δ.Λ. - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕ.ΤΟ.Δ.Λ. – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 587 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 566 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 582 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ΄ Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 577 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 572 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 567 ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 583 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 578 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5.870,00€ Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 573 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 568 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 584 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΧ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄ Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 579 ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.» Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
34 574 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 539/2017 ΑΔΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... Δευ, 17/12/2018 περισσότερα