Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 30 από 56
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
16 315 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» και Δήμου Λαμιέων... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 316 Εκλογή νέων αντιπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ)... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 317 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου:«επισκευές, συντηρήσεις,... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 318 318Α : Καθορισμός Περιβαλλοντικού Φορέα -318Β :Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 319 Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 320 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 321 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 322 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 323 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 324 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων στο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 325 Εκλογή νέων αντιπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στον Σύνδεσμο Υδρευσης ΟΤΑ Νομού Φθιώτιδας από πηγές «... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 326 Λήψη απόφασης άλλως παράσταση απόφασης περί αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 327 Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 328 Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση πίστωσης για το «12ο πανελλήνιο συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 329 Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ΄παρέλαση 28ης Οκτωβρίου΄ Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 330 Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «εορτασμός του πολιούχου ευαγγελιστή Λουκά» Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 331 Ορισμός εκπροσώπων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 332 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 333 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 334 Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2019 Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 335 Περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 336 Τροποποίηση της με αρ. 539/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Κατ΄εξαίρεση εφαρμογή... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 337 Περί πρακτικής άσκησης σπουδάστριων Τ.Ε.Ι. Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 338 Λήψη απόφασης για σύσταση Επιτροπής εκ νέου « ως αρμόδιου Ελεγκτικού Οργάνου για την διενέργεια... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 339 Ορισμός μελών εκ νέου για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για «εγκατάσταση πρόσωπων... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 340 Χορήγηση « Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου» εντός καταστήματος υγειονομικού... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 341 Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 342 Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου. Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 343 Έγκριση για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στην υπ΄αριθμ. 1593/166597/05-07-2019 (Β΄2894) Κοινή... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 344 Παράταση χρόνου ταφής Τετ, 25/09/2019 περισσότερα

Σελίδες