Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 30 από 56
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
16 332 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 348 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 364 Περι «διαγραφής χρεών οφειλεών του Δήμου από τέλη Κοιμητηρίου... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 316 Εκλογή νέων αντιπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ)... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 327 Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 343 Έγκριση για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στην υπ΄αριθμ. 1593/166597/05-07-2019 (Β΄2894) Κοινή... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 359 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ταμείο παρ/κων και δανείων,... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 322 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 338 Λήψη απόφασης για σύσταση Επιτροπής εκ νέου « ως αρμόδιου Ελεγκτικού Οργάνου για την διενέργεια... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 354 Παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ». Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 370 Σύναψη Σύμβασης ΠΑροχής Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου μεταξύ Δήμου Λαμιεων... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 333 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 349 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 365 Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 317 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου:«επισκευές, συντηρήσεις,... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 328 Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση πίστωσης για το «12ο πανελλήνιο συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 344 Παράταση χρόνου ταφής Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 360 Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 1ο Τρίμηνο έτους 2019 Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 323 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 339 Ορισμός μελών εκ νέου για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για «εγκατάσταση πρόσωπων... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 355 Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 334 Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2019 Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 350 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 366 Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων από τη λήψη... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 318 318Α : Καθορισμός Περιβαλλοντικού Φορέα -318Β :Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 329 Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ΄παρέλαση 28ης Οκτωβρίου΄ Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 345 Παροχή στατιστικών στοιχείων του Δήμου Λαμιέων, από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 361 Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 2ο Τρίμηνο έτους 2019 Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 324 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων στο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα
16 340 Χορήγηση « Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου» εντός καταστήματος υγειονομικού... Τετ, 25/09/2019 περισσότερα

Σελίδες