Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 18ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 30 από 69
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
18 441 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου «συντηρήσεις – μονώσεις δημοτικών... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 440 Παράταση προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας και... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 439 Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 438 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 349/2019 ΑΔΣ και λήψη νέας περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 437 Περί σύστασης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πεζοδιαδρομή-σύνδεση... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 436 Περί σύστασης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «συντήρηση αγροτικής οδοποιίας δε Λαμίας... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 435 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση Βατότητας Κοινοτικών... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 434 Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις - Ασφαλτοστρώσεις οδών... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 433 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση βρεφικού τμήματος Γ΄... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 432 Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση Θερινού Δημοτικού Θεάτρου» Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 431 Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γοργοποτάμου (... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 430 Ηλεκτροδότηση νέου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 429 Έκφραση άποψης για απαγόρευση βοσκής Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 428 Σύσταση Επιτροπής Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 427 Παράταση χρόνου ταφής Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 426 Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου Λαμιέων με το Φιλοζωικό Σύλλογο Φθιώτιδας. Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 425 Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 424 Τροποποίηση της 155/2018 Α.Δ.Σ. «περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 423 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 219/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής του χρονικού... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 422 Τροποποίηση σύστασης πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 421 Τροποποίηση σύστασης πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 420 Επανασύσταση επιτροπής ισότητας των φύλων Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 419 Συγκρότηση και ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Δήμου... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 418 Ένταξη του Δήµου Λαμιέων στο Ελληνικό Διαδηµοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 417 Συστέγαση γ΄ και δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 416 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 415 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 414 Αποστολή κατάστασης καλλιτεχνικού προσωπικού έτους 2019-2020 στο Υπουργείο Πολιτισμού και... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 413 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 109 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια» της Τ.... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα
18 412 Εκμίσθωση δύο αγροτεμαχίων στην θέση «Γιούρτια» και στην θέση «Κατσαρά» της Τ.Κ. Λειανοκλαδίου... Τετ, 30/10/2019 περισσότερα

Σελίδες