Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 35ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 6 από 6
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
35 296 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και... Τρί, 22/10/2019 περισσότερα
35 295 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης... Τρί, 22/10/2019 περισσότερα
35 294 Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγορική εταιρεία Τρί, 22/10/2019 περισσότερα
35 293 Ασκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 143/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας Τρί, 22/10/2019 περισσότερα
35 292 Eξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση ημερίδας με θέμα «πρόληψη της αυτοκτονίας» Τρί, 22/10/2019 περισσότερα
35 291 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού... Τρί, 22/10/2019 περισσότερα