Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 44ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 15 από 15
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
44 394 Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «παράσταση... Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 395 Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά» στη... Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 396 Απαλλαγή διαχειριστών πάγιας προκαταβολής Πρόεδρων Κοινοτήτων Δήμου Λαμιέων Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 397 Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Λαμιέων Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 398 Παροχή νομικής υποστήριξης σε πρώην αιρετό του Δήμου Λαμιέων Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 399 Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 39071/2019 και 50673/2019 αιτήσεις –... Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 400 Υποβολή ή μη εγκλήσεως για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του... Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 401 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Προστασία - Ανάπλαση - δημιουργία... Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 402 Έγκριση του 1ου Πρακτικού (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών και... Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 403 Εγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 404 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών... Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 405 Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών... Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 406 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων... Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 407 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων... Δευ, 23/12/2019 περισσότερα
44 408 Μερική ανάκληση της αριθ. 359/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δευ, 23/12/2019 περισσότερα