Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 45ης συνεδρίασης έτους 2019

Προβολή 1 - 9 από 9
Συνεδρίαση Απόφασηφθίνουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
45 409 Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης Οικονομικού έτους 2020. Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 410 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης έτους 2020 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 411 Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη... Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 412 Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 413 Έγκριση σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 414 Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α 1605/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου... Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 415 Μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α 1604/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά... Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 416 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Μονώσεις δωμάτων στο ΕΠΑΛ προϋπολoγισμού μελέτης 186.218,... Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 417 Διαγραφή οφειλών Π.Α.Ε. ΛΑΜΙΑ λόγω συμψηφισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 3752/2018... Δευ, 30/12/2019 περισσότερα