Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 25 από 25
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
14 206 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 205 Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 204 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 203 Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 202 Επέκταση φωτισμού– μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ. Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 201 Έγκριση υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 200 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 23.269,50 τ.μ. εντός των ορίων... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 199 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 198 Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 197 Παραχώρηση χρήσης 21ου , 25ου... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 196 Προσθήκη Υποέργου (Α/Α 3) ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας για παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 195 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στους : α΄ παιδικό σταθμό, β΄ παιδικό σταθμό, βρεφονηπιακό σταθμό ,... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 194 Σύσταση Επιτροπής Πνευματικών Κέντρων Δήμου Λαμιέων Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 193 Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 192 Αναστολή διενέργειας εμποροπανήγυρης και ανάκληση των υπ.αριθ.158/2020, 163/2020, 164/2020 και... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 191 Περί έγκρισης σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην Τ.Κ.... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 190 Παροχή γνώμης σχετικά με το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 189 Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 188 Αποδοχή ή μη προτάσεων του υπ’αριθ. 4/2020 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 187 Απευθείας ανάθεση σε νομικό σύμβουλο-υποβολή αίτησης στο αρμόδιο εφετείο Λάρισας για αλλαγή... Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 186 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 185 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 184 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης Λαμίας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 183 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Τετ, 29/07/2020 περισσότερα
14 182 Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του FABULOS Τετ, 29/07/2020 περισσότερα