Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 15ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 13 από 13
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
15 190 Ανάκληση της αριθ. 132/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής - Έγκριση δημόσιας πρόσκλησης για... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 189 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 188 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού- κατακύρωση για την προμήθεια... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 187 Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 186 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 185 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικησ παραλαβής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 184 Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (7ου ΑΠΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 183 Κατάρτιση όρων Διακήρυξης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ - ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 182 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 181 Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 180 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 179 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου... Τρί, 28/04/2020 περισσότερα
15 178 Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)» Τρί, 28/04/2020 περισσότερα