Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 23ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 10 από 10
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
23 257 Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δ΄ΚΑΠΗ... Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 256 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών-... Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 255 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας / Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας... Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 254 Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.... Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 253 Ορισμός Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για... Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 252 Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας με θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ... Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 251 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 250 Αποδοχή δωρέας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για την εξυπηρετηση του Δήμου Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 249 Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού (Έλεγχος δικαιολογητικών – Κατακύρωση... Τρί, 16/06/2020 περισσότερα
23 248 Έγκριση της με αρ. 18/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Τρί, 16/06/2020 περισσότερα