Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 7 από 7
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
2 33 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
2 34 Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού... Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
2 35 Λογιστική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων Κληροδοτημάτων –ΕΝΦΙΑ-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018. Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
2 36 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας... Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
2 37 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις... Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
2 38 Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των... Τρί, 21/01/2020 περισσότερα
2 39 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού... Τρί, 21/01/2020 περισσότερα