Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 30ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 13 από 13
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
30 324 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 63/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 330 Έγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΤΝΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ... Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 325 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου, μετά από προδικαστική απόφαση- καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 320 Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 59/2020 διαταγής πληρωμής του... Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 331 Έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης συμπληρωματικής... Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 326 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 321 Έγκριση 4ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την... Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 332 Έγκριση πρακτικού ΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «... Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 327 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 322 Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού έως το 2ο... Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 328 Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 323 Ανάκληση της αριθ. 297 /2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Εξειδίκευση πίστωσης για... Τρί, 04/08/2020 περισσότερα
30 329 Έγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Τρί, 04/08/2020 περισσότερα