Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 33ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 14 από 14
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
33 342 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 343 Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης-θεατρικής παράστασης- «ΕΚΕΙΝΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ» Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 344 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 345 Έγκριση της με αρ. 34/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 346 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ (... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 347 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά ΦΣ (... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 348 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους Χ.Τ., 3 απλά ΦΣ (... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 349 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ (... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 350 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 4 στύλους και 4 απλά ΦΣ (... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 351 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 1 μετρητή Νο 0.0 στο 2ο χιλιόμετρο... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 352 Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 246/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 353 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την βελτίωση βατότητα οδών για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 354 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την συντήρηση δασικού οδικού δικτύου. Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 355 Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του έργου: «Κατασκευή Στεγάστρου στην... Παρ, 28/08/2020 περισσότερα