Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου εκλογικής περιόδου 2014-2019

A/A Φωτογραφία Ονοματεπώνυμοφθίνουσα ταξινόμηση Ιδιότητα Επιπλέον Στοιχεία
1 Αδάμ - Μπαλταδούρου Δέσποινα του Γεωργίου (προφίλ) Γραμματέας Δραστηριότητες
2 Ανδρικόπουλος Ανδρέας του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
3 Αντωνίου-Σιούτα Μαρία του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
4 Αργύρη Παρασκευή (Βίβιαν) του Ιωάννη (προφίλ) Αντιδήμαρχος Δραστηριότητες
5 Αργύρης Αθανάσιος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
6 Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάμπρου (προφίλ) Αντιδήμαρχος Δραστηριότητες
7 Ζαγγανάς Γεώργιος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
8 Ζαγκανάς Γεώργιος (προφίλ) Αντιδήμαρχος Δραστηριότητες
9 Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
10 Καλαμπαλίκης Δημοσθένης του Ανδρέα (προφίλ) Γενικός Γραμματέας Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
11 Καραγιάννης Στυλιανός του Γεωργίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος Δραστηριότητες
12 Καραθάνος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
13 Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
14 Κλειτσάκης Αθανάσιος του Ευθυμίου (προφίλ) Μέλος Βιογραφικό
Δραστηριότητες
15 Κορέντζελος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
16 Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
17 Κούτρας Δημήτριος του Παναγιώτη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
18 Κουτσοβέλης Σωτήριος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
19 Κυρίτσης Δημήτριος του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
20 Λάμπρου Γεώργιος του Λάμπρου (προφίλ) Αντιδήμαρχος Δραστηριότητες
21 Λέβα Βασιλική του Κωνσταντίνος (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
22 Μαντζάνας Δημήτριος του Παναγιώτη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
23 Μητσόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
24 Μουστάκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (προφίλ) Αντιπρόεδρος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
25 Μπολοκούτας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
26 Μπούκας Αθανάσιος του Ευσταθίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
27 Μώρης Δημήτριος του Ευθυμίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
28 Νταφλούκας Βασίλειος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
29 Ραφτοπούλου-Παπασταμάτη Μαρία του Χαραλάμπους (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
30 Ριζάκος Παναγιώτης του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
31 Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
32 Σαγιάς Γεώργιος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
33 Στασινός Παναγιώτης του Σταματίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
34 Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
35 Σταυρογιάννης Νικόλαος του Δημητρίου (προφίλ) Δήμαρχος Βιογραφικό
Δραστηριότητες
36 Συλεούνης Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
37 Τελώνης Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Αντιδήμαρχος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
38 Τσακμάκης Δημήτριος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
39 Τσεκούρας Δημήτριος του Ανάργυρου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
40 Τσιτσίας Μάρκος του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
41 Φώσκολος Παναγιώτης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
42 Χαλβαντζής Ζαχαρίας (Ζάχος) του Κωνσταντίνου (προφίλ) Πρόεδρος Δραστηριότητες
43 Χρονάς Αναστάσιος του Ηλία (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες