Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

A/A Φωτογραφία Ονοματεπώνυμοαύξουσα ταξινόμηση Ιδιότητα Επικοινωνία Επιπλέον Στοιχεία
1 Χαλβαντζής Ζαχαρίας (Ζάχος) του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος z_chalvantzis@yahoo.com Δραστηριότητες
2 Χαιρόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
3 Φώσκολος Παναγιώτης του Γεωργίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351093
Δραστηριότητες
4 Τσιρώνης Μιλτιάδης του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
5 Τσακμάκης Δημήτριος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
6 Τζούφλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
7 Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351060
Δραστηριότητες
8 Σταυρογιάννης Νικόλαος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Βιογραφικό
Δραστηριότητες
9 Στασινός Παναγιώτης του Σταματίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231045910
τηλ. 6932837696
φαξ 2231045526
φαξ 2231351024
pastasinos@gmail.com
pastasinos@lamia-city.gr
Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
Φόρμα επ/νίας
10 Στάικος Θωμάς (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
11 Ρουποτιά - Σκαμαγκούλη Ευμορφία (Μόρφω) του Γεωργίου (προφίλ) Γραμματέας Δραστηριότητες
12 Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
13 Ρίζος Δημήτρης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
14 Ποντίκα Αμαλία του Λάμπρου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351073
Δραστηριότητες
15 Πάπουτσας Νικόλαος του Ευαγγέλου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
16 Παπαχρήστος Αθανάσιος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
17 Παπανικολάου Γεώργιος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
18 Παλιούρας Γεώργιος του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
19 Ξεφλούδας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
20 Ντούζγος Αθανάσιος του Δημήτριος (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
21 Μπεσλεμές Δημήτριος του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
22 Μουστάκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351015
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
23 Μαντζάνας Δημήτριος του Παναγιώτη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
24 Λάμπρου Γεώργιος του Λάμπρου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
25 Κυροδήμος Γεώργιος του Ηρακλή (προφίλ) Πρόεδρος Δραστηριότητες
26 Κυρίτσης Δημήτριος του Ηλία (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351002
Δραστηριότητες
27 Κυριακάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
28 Κουτσοβέλης Σωτήριος του Χρήστου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351010
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
29 Κοντογιάννης Χαράλαμπος του Μιχαήλ (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
30 Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
31 Καραΐσκος Ευθύμιος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Δήμαρχος τηλ. 22310-22214
τηλ. 22310-22314
φαξ 22310-50610
Δραστηριότητες
32 Καραγιάννης Στυλιανός του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
33 Ζωγράφος Ιωάννης του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
34 Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
35 Δελιχάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
36 Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάμπρου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
37 Αργυρίου Δημήτριος του Αθανασίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
38 Αργύρης Αθανάσιος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
39 Αργύρη Παρασκευή (Βίβιαν) του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
40 Αντωνίου-Σιούτα Μαρία του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
41 Αναστασίου Κωνσταντίνος του Αθανασίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
42 Αλαφοδήμου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (προφίλ) Αντιπρόεδρος Δραστηριότητες