Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

A/A Φωτογραφία Ονοματεπώνυμοφθίνουσα ταξινόμηση Ιδιότητα Επικοινωνία Επιπλέον Στοιχεία
1 Αλαφοδήμου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (προφίλ) Αντιπρόεδρος Δραστηριότητες
2 Αναστασίου Κωνσταντίνος του Αθανασίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
3 Αντωνίου-Σιούτα Μαρία του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
4 Αργύρη Παρασκευή (Βίβιαν) του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
5 Αργύρης Αθανάσιος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
6 Αργυρίου Δημήτριος του Αθανασίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
7 Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάμπρου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
8 Δελιχάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
9 Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
10 Ζωγράφος Ιωάννης του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
11 Καραγιάννης Στυλιανός του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
12 Καραΐσκος Ευθύμιος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Δήμαρχος τηλ. 22310-22214
τηλ. 22310-22314
φαξ 22310-50610
Δραστηριότητες
13 Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
14 Κοντογιάννης Χαράλαμπος του Μιχαήλ (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
15 Κουτσοβέλης Σωτήριος του Χρήστου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351010
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
16 Κυριακάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
17 Κυρίτσης Δημήτριος του Ηλία (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351002
Δραστηριότητες
18 Κυροδήμος Γεώργιος του Ηρακλή (προφίλ) Πρόεδρος Δραστηριότητες
19 Λάμπρου Γεώργιος του Λάμπρου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
20 Μαντζάνας Δημήτριος του Παναγιώτη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
21 Μουστάκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351015
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
22 Μπεσλεμές Δημήτριος του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
23 Ντούζγος Αθανάσιος του Δημήτριος (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
24 Ξεφλούδας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
25 Παλιούρας Γεώργιος του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
26 Παπανικολάου Γεώργιος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
27 Παπαχρήστος Αθανάσιος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
28 Πάπουτσας Νικόλαος του Ευαγγέλου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
29 Ποντίκα Αμαλία του Λάμπρου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351073
Δραστηριότητες
30 Ρίζος Δημήτρης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
31 Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
32 Ρουποτιά - Σκαμαγκούλη Ευμορφία (Μόρφω) του Γεωργίου (προφίλ) Γραμματέας Δραστηριότητες
33 Στάικος Θωμάς (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
34 Στασινός Παναγιώτης του Σταματίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231045910
τηλ. 6932837696
φαξ 2231045526
φαξ 2231351024
pastasinos@gmail.com
pastasinos@lamia-city.gr
Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
Φόρμα επ/νίας
35 Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351060
Δραστηριότητες
36 Σταυρογιάννης Νικόλαος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Βιογραφικό
Δραστηριότητες
37 Τζούφλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
38 Τσακμάκης Δημήτριος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
39 Τσιρώνης Μιλτιάδης του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
40 Φώσκολος Παναγιώτης του Γεωργίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 2231351093
Δραστηριότητες
41 Χαιρόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
42 Χαλβαντζής Ζαχαρίας (Ζάχος) του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος z_chalvantzis@yahoo.com Δραστηριότητες