Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 61 - 90 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 24/07/2024
Π.χ., 24/07/2024
Συνεδρίασηαύξουσα ταξινόμηση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
43
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/11/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 41η/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ 42η/2016 ΕΚΤΑΚΤΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/11/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 18/12/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/10/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/10/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 42ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/12/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: ΄Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2020...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: Αποδοχή ποσού 202.520,00 για κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/10/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/10/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 40ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου, έτους Λαμιέων οικονομικού έτους...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/12/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/12/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/10/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 41ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 04/11/2016 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/12/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 22/10/2018 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 40ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/11/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/10/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 25/10/2013 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/09/2017 - 14:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπερατώσεις νεκροταφείων...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/12/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα:Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση – διοργάνωση «1ο Τουρνουά Volley – ball Ανδρών (...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/10/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/11/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 39ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/11/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
40
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/10/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες