Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 151 - 180 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 15/07/2024
Π.χ., 15/07/2024
Συνεδρίασηαύξουσα ταξινόμηση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
33
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 31/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 02/09/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/10/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
Θέμα:...
Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 - 15:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 18/09/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 27/08/2018 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
33
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: 2Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/09/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: Ετήσιος προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2021 (καταληκτική...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 14/08/2020 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: Προέλεγχος απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 30ης...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ, ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 25/08/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ ή ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/07/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/07/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/09/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
32 Οικονομική Επιτροπή Παρ, 21/07/2017 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
32
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/08/2018 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2014
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/07/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 07/09/2015 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 30/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/08/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/08/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/07/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/08/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ...
Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 26/11/2018 - 18:30 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα 1ο  : Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία  2019 -2021....
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/09/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/07/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 29/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/08/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 28ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες