Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 181 - 210 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 23/07/2024
Π.χ., 23/07/2024
Συνεδρίασηαύξουσα ταξινόμηση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
30
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 28ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/07/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η /2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ 29η/2016 ΕΚΤΑΚΤΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/08/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/07/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/09/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/08/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/07/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/07/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 60/2020 διαταγής πληρωμής...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/07/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
29 Οικονομική Επιτροπή Παρ, 07/07/2017 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 28ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 21/08/2015 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/08/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  28/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 25/07/2019 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 44/12 ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/07/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
29
Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ...
Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 12/11/2018 - 18:30 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/07/2018 - 14:00 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/07/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 27ης ΣΥΜΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/07/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΗ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ...
Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 31/10/2018 - 15:00 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/07/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 26/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/07/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2012 ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/06/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: Άσκηση ή μη αίτησης για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης - εντολή...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/07/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
27
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 22/07/2016 - 00:00 περισσότερα αποφάσεις
27
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 26 /2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/07/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
27
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 490/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ...
Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 - 18:30 περισσότερα αποφάσεις
27
Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ -ΠΠ ΠΡΟΫΠΟΛ. 12.600,00€...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 22/07/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
27
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
27
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019
Θέμα:...
Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 22/10/2018 - 18:30 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες