Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 121 - 150 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 19/07/2024
Π.χ., 19/07/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
57
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 29/12/2017 - 13:30 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/09/2012 - 13:00 περισσότερα αποφάσεις
42
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/10/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
9
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 05/03/2018 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
26
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/06/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η /2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ 29η/2016 ΕΚΤΑΚΤΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/08/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
6
Θέμα: Έγκριση της με αρ. 7/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/02/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
2
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/01/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
2
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 51/2018 και 1/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/01/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
50
Θέμα: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/12/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚAΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 31/07/2017 - 14:00 περισσότερα αποφάσεις
1
Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων οικονοµικού έτους 2021 της ?ηµοτικής...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/01/2021 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
9
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: 2Η...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/03/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
12
Θέμα: ΔΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/04/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
10
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 9/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/03/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
2
Θέμα: ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/01/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
7
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 09/02/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
20
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
17
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
25
Θέμα: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ ΄ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 20/06/2014 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
19
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 18/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/05/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
50
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΔΕΣΜΕΥΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 22/11/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
23
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/05/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
9
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/03/2017 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
14
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 18/04/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/08/2015 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
54
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 53ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
34
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 207/2012 ΑΠΌΦΑΣΗΣ Ο.Ε...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 10/08/2012 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
15
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/04/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες