Ημερήσια Διάταξη

Προβολή 151 - 180 από 918
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Π.χ., 13/07/2024
Π.χ., 13/07/2024
Συνεδρίαση Θέματα συνεδρίασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
35
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/09/2014 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
47
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 46ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/11/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 09/05/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
31
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2012 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
18
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/05/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
22
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί Αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
9
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 05/03/2018 - 09:00 περισσότερα αποφάσεις
54
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 53ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/12/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
44
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/11/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
15
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/04/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
44
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/12/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
21
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα:...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 16/05/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
35
Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση στη διαδρομή...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
41
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποπερατώσεις νεκροταφείων...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/12/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
10
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Π.Δ.
Θέμα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/03/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
28
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 27ης ΣΥΜΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/07/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
39
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 87/01-03-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ -...
Οικονομική Επιτροπή Παρ, 14/10/2016 - 10:00 περισσότερα αποφάσεις
43
Θέμα: ΄Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2020...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/10/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
4
Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 35/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω λανθασμένου έτους...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 15/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 23/04/2019 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
30
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 28ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 31/07/2018 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
16
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/05/2015 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
22
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/06/2014 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
38
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 37ης /2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
5
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2013 - 12:30 περισσότερα αποφάσεις
10
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 28/02/2012 - 11:00 περισσότερα αποφάσεις
8
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 7/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
...
Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
51
Θέμα: ΄Εγκριση της αριθμ. 52/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/12/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
11
Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου...
Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/03/2020 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις
45
Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα...
Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 - 12:00 περισσότερα αποφάσεις

Σελίδες